Yenilenebilir
Enerjisi İleIsıtma Soğutma Sıcak Su

Havuz Isı Pompaları

Yeni Nesil Canovate Havuz Isı Pompaları havuzların ısıtılmasında en verimli ve en konforlu çözümdür. Hangi havuz sahibi ilk ve sonbaharda gökyüzünün altında havuza girmenin hayalini kurmaz ki. Peki bu hayal olarak mı kalmalı? Canovate ileri teknoloji ürünü Havuz Isı Pompaları bu hayalinizi olabildiğince az enerji maliyeti ile gerçekleştiriyor. Yüzme mevsimini dilediğiniz kadar uzatıyor.

Havuz ısıtılması,  mevsine göre değişiklik göstermektedir. Açık havuz ısı pompaları ile kışın, kullanılan kapalı havuz ısı pompaları, birbirinden tamamen farklıdır.

Açık veya kapalı havuzunuza göre aşağıdaki tablodan seçim yapabilrsiniz. Kapalı havuz ısı pompaları yaz kış kullanabilirsiniz, açık havuz ısı pompalarını ise kışın kullanamazsınız.

  • Sıcak Su
  • Desibel
  • A++ Enerji

Bakım gereksinimi daha azdır.

Daha güvenilir, daha konforludur.

Özel titan ısı eşanjörü havuz suyundaki klor ve diğer kimyasallardan etkilenmez, uzun ömürlüdür.

Mevcut ısıtma sistemi ile birlikte veya bağımsız çalışabilir. Ekonomik ve çevrecidir, seragazı salınımı yoktur.

COP değeri 5.6 ile 6.5 arası değişir. Başka sistemlerle, örneğin elektrikli ısıtıcılarla 30 kW harcayan bir havuzda, aynı ısıyı 5 kW elektrik harcayarak yapar, enerji tasarrufludur.

Özel dizayn edilmiş ventilatörü ve izolasyonları ile sessiz çalışır, yumuşak kalkış şalteri ile ilk kalkıştaki akım dalgalanmalarını absorbe eder.

Havuz sıcaklığını kontrol ederek istenen derecede tutar.

bla bla

Açık Havuzlar İçin CANOVATE Havuz Isı Pompaları

Model

Kapasite (kW)

A 20/W 35 °C

Kapasite (kW)

A 25/W 35 °C

CANOVATE A/W P 16

15

18.5

CANOVATE A/W P 20

18.5

22

CANOVATE A/W P 34

30

36

A 20/W 35 °C açık havuzlar için norm değerdir. Dış havasıcaklığı 20 °C ve havuza giden ısıtılmış su 35 °C iken, ısıpompasının kapasite değerini gösterir. Örneğin, A/W P20; dış hava 20 °C’de 18.5 kw, 35 °C gidiş suyusıcaklığında vermektedir. Kapalı havuzların nemini kanalbağlantıları ile alır. Nemli havanın ısısını alarak dışarıatar, temiz hava sağlar ve havuzu ısıtır.

Not: Havuz ısıtma kışın yapılacaksa, kapasite seçimi normal (konut)ısı pompası abağından aşağıdaki norm değerlere göre yapılır:

- Hava kaynaklı için A7/W 35

- Toprak kaynaklı için B0/W 35

- Su kaynaklı için W10/W 35

A7: Dış Hava 7 °C; W35: IP Çıkış Suyu Sıcaklığı 35 °C; B0: Toprak Sıcaklığı 0 °C;
W10: Enerji Kaynağı Olarak Kullanılan Su 10 °C.

Uygulama Şeması 1:
Ara Eşanjörsüz Bağlantı Şekli
Kum filtresinden geçip havuza giden hat üzerine bir by-pas
vanası atılır. Isıtma esnasında bu vana kapalıdır. Bu hat ısı
pompasına girer, ısınır ve havuza gider.
Isıtma hattına ısı pompası debi regülatörü (statik balans vanası)
konmalıdır. Bu bağlantı şeklinde sadece havuz için imal edilmiş
ısı pompaları kullanılır.

Uygulama Şeması 2:
Ara Eşanjörlü Bağlantı Şekli
Kum filtresinden geçip havuza giden hat üzerine bir by-pas
vanası atılır. Isıtma esnasında bu vana kapalıdır. Bu hat eşanjöre
girer, ısınır ve havuza gider.
Bu bağlantı

.

.

1. Açık Yüzme Havuzları 18-21 (°C) Havuz Suyu Sıcaklığı  Havuz Yüzeyi Birim Isı Kaybı (q W/m2 saat) Havuzu Isıtma Hesabı ve Uygun Isı Pompası Seçimi
İlk ve sonbaharın ılıman iklimli günlerinde dış hava
sıcaklığının 18-21 °C olduğu durumlarda düşünülebilir. Hava
ile suyun sıcaklık farkının 5 °C’yi geçmemesi tavsiye edilir.

Havuzun ısıtılması için gerekli ısı;
1. Havuz suyunu kullanım sıcaklığına (işletme rejimine)
getirmek için gerekli ısı
Q1=m x 1.16 x (T2 - T1) / h
ile


2. İşletme rejiminde tutmak için havuz kayıplarını karşılayan
(havuz yüzeyindeki buharlaşmadan, sıcaklık farkından,
rüzgar ve kenarlarından kaybolan ısıdır)
Q2=A x q / 1000
ısıların toplamıdır.
Q=[m x 1.16 x (T2 - T1) / h] + [A x q / 1000]
 Gerekli ısı pompası kapasitesi
m: [m3] Havuz suyu (Denge havuz su hacminin de
%50’si ilave edilir. Bu havuz suyunun 0.025’i kadardır.)
T1: [°C] Suyun ısıtılmadan önceki sıcaklığı
(Havuzdaki su hiç ısıtılmamışsa T1=10 °C kabul edilir.)
T2: [°C] İstenilen havuz suyu sıcaklığı (24-30 °C)
Q: [W/m2 h] havuz yüzeyi birim ısı kaybı (Yandaki tablo
değerlerinden alınır.)
h: [saat] Havuz suyunun istenilen sıcaklığa geliş
süresidir. Bu süre cihazın ısıtma kapasitesine bağlı
olarak (12-72 saat) arasında seçilir.
A: [m2] Havuz yüzeyi


ÖNEMLİ
Isıtılan havuzlar mutlaka rüzgardan korunmalıdır. Yoksa
anlamsız enerji kayıplarına neden olur.
Lütfen bir sonraki sayfada aynı havuz için verilen ısı
pompalarının kapasitelerini mukayese ediniz.

Açık havuz rüzgara karşı korunmuş ise
Az korunmuş ise
Korunmamış ise
280
436
750
TİP 1: Açık havuz
Isıtılırken hiçbir önlem alınmamış. Isı
hesapları tamamen rüzgarın durumuna
bağlı. Havuz yüzeyi ne kadar çok rüzgar
alırsa o kadar ısı kaybına neden olur.
Birim yüzeydeki ısı kaybı q yukardaki
tablodan seçilir. Bu tür havuzlarda enerji
kaybı fazladır ve ısıtmak zordur

Tip 2: Örtülü Havuzlar
Bunlar rüzgara ve buharlaşmaya karşı
kısmen koruyucudur. Isıtılmak istenen
açık havuzu kirlenmekten ve ısı
kayıplarından korur. Birim yüzey ısı kayıp
faktörü q=280 w/m2.h alınmalıdır.
TİP 3: Üzeri Kapatılmış Havuzlar
Polikarbon veya benzeri malzemelerle
açılır-kapanır şeklinde kapatılan
havuzlar, yandaki diyagramdan da
anlaşılacağı gibi daha uzun süre ve daha
az enerji ile kullanılabilirler. Q=280 alınır.

- Eğer sistemde paralel bağlı bir kazan veya başka ısıtıcı varsa, havuzu işletme sıcaklığına getirme onun yardımı ile yapılır. Böylece ısı pompası sadece havuz kayıplarını karşılıyacak şekilde küçük seçilir. 

- Sistemde ek bir ısıtıcı yoksa havuz ısıtma süresini mümkün olduğu kadar (72 saate kadar) artırarak kapasite düşürülmesine gidilir. Süre artarsa kapasite düşer.

Örnek: İstanbul’da (2. ısıtma bölgesi) 30 m2, 45 m3 bir açık havuz Mayıs ayında kullanılmak isteniyor. Isı ihtiyacını ve ısı pompasını açık, örtülü, kapalı havuz durumlarına göre seçiniz. Havuz suyunun rejime girme süresi 24 saat, kullanım sıcaklığı 26°C isteniyor.

 

 

Havuz suyu grafiğinden açık havuz TİP 1 için,
T1=19.5 oC, T2=26 °C, q=436
Q=45x(1.025)x1.16x(26-19.5)/24+30x436/1000=14.49+13=27.49 kW
Seçim: Su sıcaklığı 19.5 °C iken 27.49 kW ısı pompası seçim ve
kapasite grafikten seçilir. A/W Pool 34

 

Havuz suyu grafiğinden örtülü havuz için,
TİP 2, T1=21.5 °C, T2=26°C, q=280 
Q=45x(1.025)x1.16x(26-21.5)/24+30x280/1000=10+8.4=18.4 kW
Seçim: Su sıcaklığı 21.5 °C iken 18.4 kW veren ısı pompası seçim
ve kapasite grafiğinden seçilir. A/W Pool 20


Aynı havuz Antalya’da (1. ısıtma bölgesi) olsaydı TİP 3’e göre
kapasitesi ne olurdu?
T=(26-23)x0.7=2.1 (grafikten) Q=45x(1.025)x1.16x(2.1)/24+
30x280/1000=4.4+8.4=12.8 kW
Seçim: Su sıcaklığı 23 °C iken 12.8 kW veren ısı pompası seçim ve
kapasite grafiğinden seçilir. A/W Pool 16

Bakım gereksinimi daha azdır.

Daha güvenilir, daha konforludur.

Özel titan ısı eşanjörü havuz suyundaki klor ve diğer kimyasallardan etkilenmez, uzun ömürlüdür.

Mevcut ısıtma sistemi ile birlikte veya bağımsız çalışabilir. Ekonomik ve çevrecidir, seragazı salınımı yoktur.

COP değeri 5.6 ile 6.5 arası değişir. Başka sistemlerle, örneğin elektrikli ısıtıcılarla 30 kW harcayan bir havuzda, aynı ısıyı 5 kW elektrik harcayarak yapar, enerji tasarrufludur.

Özel dizayn edilmiş ventilatörü ve izolasyonları ile sessiz çalışır, yumuşak kalkış şalteri ile ilk kalkıştaki akım dalgalanmalarını absorbe eder.

Havuz sıcaklığını kontrol ederek istenen derecede tutar.

Model Kapasite (kW) Kapasite (kW)
   
A 7/W 35 °C A 20/W 35 °C
CANOVATE A/W P 25 25 40
CANOVATE A/W P 50 50 78
CANOVATE A/W P 75 75 110
CANOVATE A/W P100 100 160
CANOVATE A/W P200 200 320

A 7/W 35 °C açık havuzlar için norm değerdir. Dış havasıcaklığı 20 °C ve havuza giden ısıtılmış su 35 °C iken, ısıpompasının kapasite değerini gösterir. Örneğin, A/W P20; dış hava 20 °C’de 18.5 kw, 35 °C gidiş suyusıcaklığında vermektedir. Kapalı havuzların nemini kanalbağlantıları ile alır. Nemli havanın ısısını alarak dışarıatar, temiz hava sağlar ve havuzu ısıtır.

Not: Havuz ısıtma kışın yapılacaksa, kapasite seçimi normal (konut)ısı pompası abağından aşağıdaki norm değerlere göre yapılır:

- Hava kaynaklı için A7/W 35

- Toprak kaynaklı için B0/W 35

- Su kaynaklı için W10/W 35

A7: Dış Hava 7 °C; W35: IP Çıkış Suyu Sıcaklığı 35 °C; B0: Toprak Sıcaklığı 0 °C;
W10: Enerji Kaynağı Olarak Kullanılan Su 10 °C.

Uygulama Şeması 1:
Ara Eşanjörsüz Bağlantı Şekli
Kum filtresinden geçip havuza giden hat üzerine bir by-pas
vanası atılır. Isıtma esnasında bu vana kapalıdır. Bu hat ısı
pompasına girer, ısınır ve havuza gider.
Isıtma hattına ısı pompası debi regülatörü (statik balans vanası)
konmalıdır. Bu bağlantı şeklinde sadece havuz için imal edilmiş
ısı pompaları kullanılır.

Uygulama Şeması 2:
Ara Eşanjörlü Bağlantı Şekli
Kum filtresinden geçip havuza giden hat üzerine bir by-pas
vanası atılır. Isıtma esnasında bu vana kapalıdır. Bu hat eşanjöre
girer, ısınır ve havuza gider.
Bu bağlantı

.

.

Havuzlar:
1. Kapalı Yüzme Havuzları
Havuz Suyu
Sıcaklığı (°C)
Havuz Yüzeyi
Birim Isı Kaybı
(q W/m2 saat)
Havuzu Isıtma Hesabı ve Uygun Isı Pompası Seçimi
Kapalı yüzme havuzu
(Kapalı mekanın sıcaklığı da
30 oC olmalıdır.)
26-28 °C 120 Havuzun ısıtılması için gerekli ısı;
1. Havuz suyunu kullanım sıcaklığına (işletme rejimine)
getirmek için gerekli ısı
Q1=m x 1.16 x (T2 - T1) / h
ile
2. İşletme rejiminde tutmak için havuz kayıplarını karşılayan
(havuz yüzeyindeki buharlaşmadan, sıcaklık farkından,
rüzgar ve kenarlarından kaybolan ısıdır)
Q2=A x q / 1000
ısıların toplamıdır.
Q=[m x 1.16 x (T2 - T1) / h] + [A x q / 1000]
 Gerekli ısı pompası kapasitesi
m: [m3] Havuz suyu (Denge havuz su hacminin de
%50’si ilave edilir. Bu havuz suyunun 0.025’i kadardır.)
T1: [°C] Suyun ısıtılmadan önceki sıcaklığı
(Havuzdaki su hiç ısıtılmamışsa T1=10 oC kabul edilir.)
T2: [°C] İstenilen havuz suyu sıcaklığı (24-30 °C)
Q: [W/m2 h] havuz yüzeyi birim ısı kaybı (Yandaki tablo
değerlerinden alınır.)
h: [saat] Havuz suyunun istenilen sıcaklığa geliş
süresidir. Bu süre cihazın ısıtma kapasitesine bağlı
olarak (12-72 saat) arasında seçilir.
A: [m2] Havuz yüzeyi


ÖNEMLİ
Isıtılan havuzlar mutlaka rüzgardan korunmalıdır. Yoksa
anlamsız enerji kayıplarına neden olur.
Lütfen bir sonraki sayfada aynı havuz için verilen ısı
pompalarının kapasitelerini mukayese ediniz.
Çocuk Havuzları 26-32 °C
Terapi havuzları 35-37 °C
Masaj havuzları 32-38 °C
Soğuk su şok havuzları
(sauna çıkışında)
14-16 °C

Not: Kişilere özel havuzlarda isteğe bağlı olarak yukardaki değerler
1-2 °C azaltılır veya çoğaltılır.

- Eğer sistemde paralel bağlı bir kazan veya başka ısıtıcı varsa, havuzu işletme sıcaklığına getirme onun yardımı ile yapılır. Böylece ısı pompası sadece havuz kayıplarını karşılıyacak şekilde küçük seçilir. 

- Sistemde ek bir ısıtıcı yoksa havuz ısıtma süresini mümkün olduğu kadar (72 saate kadar) artırarak kapasite düşürülmesine gidilir. Süre artarsa kapasite düşer.

Örnek: İstanbul’da (2. ısıtma bölgesi) 30 m2, 45 m3 bir açık havuz Mayıs ayında kullanılmak isteniyor. Isı ihtiyacını ve ısı pompasını açık, örtülü, kapalı havuz durumlarına göre seçiniz. Havuz suyunun rejime girme süresi 24 saat, kullanım sıcaklığı 26°C isteniyor.

Diğer Ürünler
AVM Isı Pompaları
AVM Isı Pompaları
Sıcak Su Isı Pompaları
Sıcak Su Isı Pompaları
Yüksek Kapasiteli Isı Pompaları
Yüksek Kapasiteli Isı Pompaları